HP School

HPSchool
Panel Ucznia
Panel Nauczyciela
Forum
Poleć nas
SAMOUCZEKStrefa ucznia

Dormitoria
Joiny do sal
Dzienniki Lekcyjne
Dzienniki Ocen
Zadania domowe
Sprawdziany
Szlabany
ZastępstwaKlasa I
Klasa II
PlanKLASA IKLASA II


*Zajęcia nieobowiązkowe

JOINY DO SAL
ZASTĘPSTWA
Dokumentacja

Regulamin szkoły
System Oceniania
Standardy Newsów
Obrazki do newsów
Oferta Edukacyjna
Programy nauczania
Punktowanie nauczycieli
Harmonogram roku
Samouczek
Pomieszczenia


Komnata Slytherinu
Sala Lochów
Komnata Tajemnic


Wielka Sala
Kuchnia
Pokój Hufflepuffu


Ukryta Sala
Biblioteka
Łazienka prefektów


Hol Hieroglifow
Łazienka Jęczącej Marty


Wieża Cieni
Sala Zagłady
Zbrojownia
Pokój Życzeń
Wieża Ravenclawu


Najwyższa Wieża
Aula HP School
Salon Gryffonów
Sala Antyczna
Pokój Życzeń


Hogwart
Opuszczona Sala
Zielone Tereny
Stara Cieplarnia
Mroczny Las
Ulica Pokątna
Ulica Pokątna

Ulica Pokątna
Bank Gringotta
Lista Skrytek
Załóż Skrytkę
Prefekci i OpiekunowieOpiekun:
Brak

Prefekci:
Brak


Opiekun:
Brak

Prefekci:
Brak


Opiekun:
Brak

Prefekci:
Brak


Opiekun:
Brak

Prefekci:
Brak


Prefekci Naczelni
-
-


Kontakt - Prefekci
Izba Pamięci

Wrota Izby


Dyrekcja
Zastępcy
Zarząd
Wykładowcy
Opiekunowie domów

Absolwenci Hogwartu
Prefekci domów
Prefekci naczelni
Puchary domów
Uczniowie Roku

Redaktorzy
Olimpiady międzyszkolne
Olimpiady szkolne
Karty Kolekcjonerskie
Tablica ogłoszeń
HP School na:

TOPLISTY

HARRY POTTER
HOGWART
SZKOŁA MAGII

Serdecznie dziękujemy za każdy głos oddany na naszą szkołę.

HP SCHOOL NA:

Hp School na Nasza-Klasa
Hp School na Facebooku

stat4u

Zmieniacz Czasu


Grudzień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
System ocenianiaT
O
N
Z
P
W
Egzamin
-25
+5
+10
+15
+20
+25
Sprawdzian
-20
+5
+10
+12
+15
+20
Odpowiedź
-15
+2
+4
+6
+10
+15
Kartkówka
-15
+2
+4
+6
+10
+15
Zadanie domowe
-15
+2
+4
+6
+10
+15
Zadanie dodatkowe
+0
+5
+10
+12
+15
+201. Oceny

Oceny Pozytywne
Skrót
Ocena
Waga
W
Wybitny
6
P
Powyżej Oczekiwań
5
Z
Zadowalający
4
N
Nędzny
3
O
Okropny
2
Oceny Negatywne
Skrót
Ocena
Waga
T
Troll
1


2. Tabela punktów

Oceny w zależności od formy sprawdzenia wiedzy mają przydzielone wartości punktowe. Nauczyciel jest zobowiązany wraz z oceną przyznać uczniowi liczbę punktów do klasyfikacji domów zgodnie z tabelą zamieszczoną na początku strony.

3. Gratyfikacje za olimpiady

SZKOLNA OLIMPIADA
MSC.
PUNKTY
GALEONY
FASOLKI
1.
250
400150
2.
200
300100
3.
15025080
udział50
15030
MIĘDZYSZKOLNA OLIMPIADA
MSC.
PUNKTY
GALEONY
FASOLKI
1.
400
800200
2.
350
500150
3.
200
30060
udział50
200304. Egzamin

SKALA OCEN Z EGZAMINU
100% - 95%WYBITNY
94% - 85%POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
84% - 70%ZADOWALAJĄCY
69% - 50%NĘDZNY
49% - 30%OKROPNY
29% - 0%TROLLJest to sprawdzenie całorocznej wiedzy ucznia z danego przedmiotu i odbywa się jednorazowo pod koniec roku szkolnego, przy czym musi on być zapowiedziany z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem. Egzamin polega na wypełnieniu formularza składającego się z pewnej ilości pytań ułożonych uprzednio przez nauczyciela danego przedmiotu. Niestawienie się na egzamin jest równoznaczne z oceną T, jednak nie pociąga za sobą konsekwencji punktowych. W wyjątkowych sytuacjach, osoby nieobecne na egzaminie z przyczyn od nich niezależnych, mogą zostać dopuszczone do egzaminu w terminie dodatkowym. Szczegółowy system oceniania znajduje się w powyższej tabeli.

5. Sprawdzian

Jest to sprawdzenie wiedzy uczniów z większej partii materiału (minimalnie 3 lekcje). Sprawdzian trwa 30 minut i musi być zapowiedziany z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem. Według uznania nauczyciela, może się on odbywać na chacie (poprzez udzielenie odpowiedzi na priv, wysłanie ich mailem lub wypełnienie formularza), bądź też na GG. Uczniom będącym podczas sprawdzianu po raz pierwszy na lekcji, nauczyciel może wpisać ocenę, ale bez przyznania odpowiadających jej ewentualnych punktów ujemnych (dotyczy oceny T). Ocena ze sprawdzianu podlega poprawie, o ile nauczyciel danego przedmiotu wyrazi na to zgodę. Szczegółowy system oceniania znajduje się w powyższej tabeli.

6. Kartkówka

Jest formą sprawdzenia przez nauczyciela wiedzy wszystkich uczniów obecnych w danym dniu na zajęciach, obejmującą materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. Karkówka może zostać przeprowadzona w dowolnym momencie zajęć. Odmówienie pisania kartkówki, skopiowanie informacji z internetu, bądź zupełny brak wiedzy na dany temat jest równoznaczny z oceną T i punktami ujemnymi. Szczegółowy system oceniania znajduje się w powyższej tabeli.

7. Odpowiedź

Nauczyciel ma prawo na każdej lekcji, w dowolnym momencie jej trwania, sprawdzić indywidualnie wiedzę wybranego ucznia/uczniów z przerobionego dotychczas materiału obejmującego trzy poprzednie lekcje oraz zajęcia bieżące. Odmówienie podejścia do odpowiedzi, skopiowanie informacji z internetu, bądź zupełny brak wiedzy na dany temat jest równoznaczny z oceną T i punktami ujemnymi.

8. Zadanie domowe

Nauczyciel ma prawo na każdej lekcji zadać jedną obowiązkową pracę domową związaną z tematem zajęć (przy czym na jej wykonanie uczniowi przysługują przynajmniej cztery dni). Za niewykonanie zadania nauczyciel może wyciągnąć konsekwencje od uczniów, którzy byli obecni na danej lekcji, w postaci negatywnej oceny (T) i punktów ujemnych (patrz tabela). W przypadku braku jakiejkolwiek pracy z domu, nauczyciel, za zignorowanie polecenia, ma prawo odjąć domowi dodatkowo 5 punktów. Szczegółowy system oceniania znajduje się w powyższej tabeli.

9. Zadanie dodatkowe

Nauczyciel ma prawo, oprócz zadania obowiązkowego, lub zamiast niego, wyznaczyć zadanie dodatkowe (jedno podczas konkretnej lekcji), którego nieodrobienie nie jest karane punktami ujemnymi, natomiast jego wykonanie jest nagradzane wyższą niż w przypadku zwykłej pracy ilością punktów. Za kopię zadania nauczyciel ma prawo odjąć uczniowi 10 punktów. Szczegółowy system oceniania znajduje się w powyższej tabeli.

10. Aktywność

Za aktywność na lekcji każdy uczeń może na jednych zajęciach otrzymać maksymalnie 40 punktów (przy czym nie więcej niż 10 punktów za odpowiedź na jedno pytanie) - nie dotyczy cotygodniowego quizu oraz zapowiadanych wcześniej zabaw i konkursów, za których przewidziane są większe nagrody.

Wyjątkową aktywność jakiegoś ucznia/uczniów nauczyciel może zgłosić dyrekcji. Wówczas za zaangażowanie zostanie przyznana dodatkowa nagroda w postaci galeonów.

11. Zachowanie

Za nieodpowiednie zachowanie (na lekcji, bądź też poza nią, ale na terenie przynależącym do szkoły) nauczyciel może odjąć jednorazowo (w przypadku lekcji - na jednych zajęciach, poza lekcją - jednego dnia) maksymalnie 40 punktów od ucznia. W przypadku, gdy to nie poskutkuje, nauczyciel powinien ukarać daną osobę w inny sposób (szlaban, kick/ban), i jeśli sytuacja będzie się powtarzać, zgłosić ten fakt opiekunowi, a następnie dyrekcji.

12. Szlaban

Jest rodzajem kary wyznaczonej przez nauczyciela uczniowi, łamiącemu regulamin, zachowującemu się w niewłaściwy sposób, ignorującemu polecenia nauczyciela itp. Forma i termin szlabanu zależą od nauczyciela. Jeśli uczeń nie wykona szlabanu w określonym czasie, nauczyciel ma prawo wyciągnąć konsekwencje od domu w postaci punktów ujemnych (-40, natomiast odrobienie szlabanu nie uprawnia nauczyciela do przyznania z tego tytułu punktów dodatnich, gdyż przekreślałoby to sens kary.

13. Obecność na lekcji

Każdy uczeń za obecność na lekcji otrzymuje 3 punkty (za zajęcia dodatkowe o 2 punkty więcej), przy czym dopuszcza się 10 minut spóźnienia. W przypadku dłuższego spóźnienia niż zaznaczone powyżej nauczyciel może według własnego uznania przyznać 1 lub 2 punkty, bądź też w ogóle pominąć danego ucznia przy przyznawaniu punktów za obecność.

14. Lista obecności

Za sporządzenie listy obecności nauczyciel może przyznać uczniowi 5 punktów dla domu. W przypadku jej niewykonania bądź znalezienia na niej błędów może odjąć uczniowi sumę jaką otrzymuje on za prawidłowe jej wykonanie.Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grożą konsekwencje w postaci minusa dla nauczyciela, co z kolei może prowadzić do usunięcia ze szkoły.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących powyższego systemu oceniania, należy się zgłosić do dyrekcji.

 
 

Uszy dalekiego zasięgu


Wrota Magii - 7
Termin: 12.12.2017
Godzina: 23:59
Link: łap świstoklik
Podpisano: Nyssa Shadow
Grianne Ohmsford
Lily Dayne

Wrota Magii - 6
Termin: 13.12.2017
Godzina: 23:59
Link: łap świstoklik
Podpisano: Nyssa Shadow
Grianne Ohmsford
Lily Dayne

Rada pedagogiczna
Termin: 15.12.2017
Godzina: 21:00
Miejsce: Hogwart
Podpisano: Dyrekcja HP School

Rozpoczęcie roku szkolnego
Termin: 16.12.2017
Godzina: 19:00
Miejsce: Wielka Sala
Podpisano: Dyrekcja HP School

Harmonogram roku szkolnego
Inkwizycja


Zapisy na rok szkolny
grudzień - luty 2017

Na nauczyciela
Na ucznia


Wykładowcy Szkoły
Uczniowie Szkoły
Wielka Sala

WIELKA SALA

Oświetlały je tysiące świec unoszących się w powietrzu ponad czterema długimi stołami, za którymi siedziała reszta uczniów. Stoły zastawione były lśniącymi złotymi talerzami i pucharami. U szczytu stał jeszcze jeden długi stół, przy którym zasiadali nauczyciele.[Kliknij na obrazek, aby wejść do Wielkiej Sali]WIELKA SALA
REJESTRACJA NICKA

Wmigurok


WMIGUROK

Korespondencyjny kurs dla początkujących czarodziejów Hogwartu HP School.

*Zaintrygowany/a otwierasz kopertę i wyciągasz z niej plik pergaminowych arkusików.*

Na pierwszej stronie srebrny
tekst głosi:

Czujesz, ̇ze nie wiesz jak odnaleźć się w naszej szkole?
Przejrzyj poniższe dokumenty, a dowiesz się naprawdę wszystkiego!

Wmigurok
Czym jest HP School?
Szkoła Magii
Magiczna Nauka
Dołącz do nas!
Dormitoria
Inne wiadomości
Jak wejść na chat?
Sale Lekcyjne
ZAŁÓŻ CHAT NICK[Kliknij na ikonkę, aby pobrać program obsługujący czaty, na których odbywają się zajęcia lekcyjne]

Konfiguracja ICeQ i NPCC
Uwaga! Zmiana od 23.07.2017

RankingNicole Smith [0]
Mateusz Potter [0]
Nel Jackson [0]
Susanne Silva [0]
Hermiona Malfoy [0]

[Więcej]

Hoster Hightower [0]
Ariana Luma [0]
Cassandra Pledge [0]
Kira Wakeshima [0]
Aria Carter [0]

[Więcej]

[Plusy i Minusy]
Rozrywka w HP School

Regulamin Quizu
Ranking zwycięzców


Regulamin Galeolotka
Regulamin Punktatora
Regulamin Szczęśliwej Liczby


Regulamin Magii Odznak
Ranking uczniów
Ranking nauczycieli


Regulamin zabawy
Ranking zwycięzców


Regulamin zabawy
Ranking fasolek


Regulamin zabawy


Gra w Ciemno
Magiczny Quiz


Mistrz Quizów w Klasyfikacji Generalnej:
Brak

Regulamin Quizu
Oznaczenia Pytań
Ranking Quizu
Historia Quizów
WEJDŹ NA QUIZ

Najbliższy Quiz:
Wkrótce!
Magiczne LoterieWyniki Losowań
Typuj liczby
Pokaż Zgłoszenia
Zasady Galeolotka

Najbliższe Losowanie:
Wkrótce


Wyniki Losowań
Typuj liczby
Pokaż Zgłoszenia
Zasady Punktatora

Najbliższe Losowanie:
Wkrótce

Zasady Gry
Wyniki Losowań

Najbliższe Losowanie:
Wkrótce

Hogwarts ExpressNAJNOWSZY NUMER:
Numer XII

NUMERY ARCHIWALNE:
Numer I
Numer II
Numer III
Numer IV
Numer V
Numer VI
Numer VII
Numer VIII
Numer IX
Numer X
Numer XI
Numer XIINUMER SPECJALNY:
Halloween 2013
Boże Narodzenie 2013
Wielkanoc 2014
Boże Narodzenie 2014
Walentynki 2015
Wakacje 2015
Halloween 2015
Andrzejki 2015
Boże Narodzenie 2015
Walentynki 2016
Wielkanoc 2016

INNE:
Gratyfikacje
Zostań redaktorem
Ważne informacje

© 2003-2012 HP School. Wszelkie prawa zastrzeżone.